Coaching

De grondslag van mijn coachen is dat je meer bewust wordt van jezelf en dat je meer inzicht krijgt in oorzaak en gevolg. Dat je de mogelijkheid hebt te groeien in je ontwikkeling en meer gebruik kan maken van je kracht en talenten. Met name het inzicht door middel van Transactionele Analyse, Geweldloze Communicatie en Voice Dialogue kan hierin veel verhelderen.

Goed communiceren is méér dan duidelijk zeggen hoe je het hebben wilt. Om tot een goede communicatie te komen is het nodig jezelf te kennen, inzicht in non-verbale communicatie te hebben en de samenhang van oorzaak en gevolg te begrijpen. Dit zowel op zakelijk gebied als in de persoonlijke sfeer.

Coaching is erop gericht om – met een ander – kritisch en opbouwend naar jezelf, je werkwijze en je keuzes te kijken. Te gaan zien hoe je doel beter afgestemd kan worden op de haalbaarheid van je plan en/of je wensen. Er kunnen onderwerpen aan de orde komen als: beter gebruik maken van je energie; hoe privé en werk goed te scheiden of beter te combineren; het stimuleren van je persoonlijke ontwikkeling; constructief met veranderingen omgaan.