Voor wie

Voor wie

  • het vertrouwen in zichzelf en hun omgeving willen herstellen en/of vergroten
  • hinder ondervinden van lichamelijke spanning en/of pijn
  • niet los kunnen komen van terugkerende gedachten en gevoelens
  • willen leren omgaan met innerlijke pijn, verdriet en verlies
  • inzicht willen krijgen waarom sommige problemen steeds terugkeren
  • willen leren omgaan met de veranderingen die het leven met zich meebrengt
  • inzicht willen krijgen in eerdere (onbewuste) gebeurtenissen
  • beter willen omgaan met hun gevoel
  • zingevingsvragen en/of levensvragen hebben

Door het coronavirus zijn we allemaal in een bijzondere tijd terecht gekomen. Dit heeft voor iedereen verschillende gevolgen. Het kan zijn dat je hulp kunt gebruiken om met de gedachte over én de gevolgen van het coronavirus om te gaan.

Een last kun je onder andere herkennen aan machteloosheid, woede, gebrek aan zelfvertrouwen, frustratie, wanhoop, pijn, verdriet, angst, of niet voor jezelf op kunnen komen.

Omdat lichaam en geest elkaar beïnvloeden kunnen klachten als vermoeidheid, niet spontaan ontspannen, pijn en slaapproblemen maar ook hyperactiviteit zich ontwikkelen.

Ergens voorbij goed en kwaad ligt een veld…
daar wil ik je graag ontmoeten.

(Rumi  1207 - 1273)